Celoskleněné zábradlí

Kompletní řešení, alternativy a provedení

Celoskleněné zábradlí je moderní systém skleněného zábradlí. Již podle názvu je patrné, že zábradlí tvoří z hlavní míry sklo bez narušení jiných prvků. Pokud se bavíme čistě o celoskleněném zábradlí máme na výběr ze tří možností provedení. Sklo usazené v nosném profilu, dále sklo uchycené z boku na nosných terčích nebo sklo uchycené na takzvaných Spigotech.

Na těchto stránkách se pokusíme rozepsat kompletní řešení ,včetně alternativ a provedení naší firmou.

Jako jedni z mála nabízíme vlastní systém, na kterém jsme pracovali několik let v předešlých firmách a z toho jsme vybrali to nejlepší a vytvořili si vlastní systém výroby a montáže. Náš systém má oproti konkurenci spoustu výhod a hlavně bezkonkurenční cenu při zachování kvality.

Nezapomínáme také na bezpečnost. Náš systém zábradlí je staticky spočítán, ověřen a otestován rázovými zkouškami prováděnými akreditovaným ústavem. V případě atypického uchycení jsme schopni po dohodě dodat statický posudek.

Navrhujeme a řešíme

Naše firma se nezabývá pouze výrobou a montáží. Důležitým know-how je inovace a řešení u jednotlivých zakázek, kde selžou klasické možnosti a je třeba vyvíjet pro danou zakázku alternativní provedení.

Možnosti využití našeho systému

balkóny

terasy

schodiště

interiéry a exteriéry obchodních budov

Celoskleněné zábradlí v nosném U profilu

V tomto specifickém oboru v uchycení skla v nosném U profilu jsme jednička na trhu. U profil, včetně nosných prvků nepřekupujeme, vše vyrábíme a navrhujeme sami.

Výhody celoskleněného zábradlí v našem provedení

  • nižší pořizovací náklady
  • vysoká kvalita a dlouhá životnost
  • rychlost montáže
  • termín dodání
  • vysoká variabilita uchycení
  • uzavřený profil pro zamezení zatékání vody do profilu
  • řešení pro pasivní domy skrz kotvení přes tepelný most

NOSNÝ U profil

Nosný U Profil je kompletně navrhován a vyráběn naší firmou. Profil je vyráběn ze silných ocelových prvků. Nabízíme ho ve dvou možných rozměrů profilu, standardní výšku 120 mm nebo i vyšší provedení 150 mm pro vyšší skla bez madla, kdy zabraňujeme velkému výkyvu skla, které se standardně tvoří u nízkých konkurenčních profilů. Profil je opatřen antikorozním a pohledovým nátěrem, ale na přání lze profil dodat i žárově zinkovaný.

Nosný prvek ve tvaru U, lze prakticky namontovat k jakémukoliv materiálu. Ke kotvení nosného profilu se používají dvě nejčastější metody. Kotvením do betonových atik, zdí a teras nebo svařováním ke stávající ocelové konstrukci.

Jako jedni z mála dokážeme uzavřeným profilem kopírovat schodnice, včetně kapotáže takového profilu.

Nejčastější kotvení profilu

Boční kotvení

Nejčastějším provedením je kotvení z boku teras, atik a schodišťových ramen. Kotvíme skrz profil do betonových podkladů, lze ale také kotvit do ytongových stěn.

Výhodou tohoto provedení je pohledový prvek, kdy jakoby sklo vycházelo z podlahy s možností dotáhnout podlahovou krytinou (vinyl, koberec, plovoucí podlaha..) ke sklu. Další výhodou je zachování šířky pochozí plochy.

Kotvení ze shora podlah

Náš profil je také možné osadit ze shora podlahy buď přímo na podlahu nebo přes ratifikační nožičky a přemostit tak případnou izolaci nebo dostat se potřebné výšky nové podlahy. Kotvení e shora je také možné do předem připravené kapsy, kde profil usadíme.

Kotvení pomocí svařování

Pokud máte stávající ocelovou konstrukci, je možné náš profil na místě připravit a pevně přichytit k připraveným ocelovým prvkům. Můžeme také profil přemostit, pokud máme připravené ocelové trny v betonovém podkladu.

Kotvení do dřevěných trámů

Jednou z nejkomplikovanějších uchycení je kotvení do dřeva, kdy dřevo není pevnostní materiál a hrozilo by i možné vylomení kotev z trámu. Ale i zde jsme vymysleli plně funkční systém pro 100% uchycení.

Další možné provedení profilu

Kopírování schodnic profilem

Jako jedni z mála nabízíme možnost kopírovat profilem ramena schodnic, včetně kapotáže. Touto možností se klade důraz na vzhled a osobitý design. Tento druh zábradlí se nejčastěji kotví, před finální výškou schodů, kdy po usazení nosného profilu, na kterém je přidaná potřebná výška, je následně osazená výška nášlapu (palubky, parkety atd). Tímto detailem pak vzniká čistý pohledový detail.

Nosný profil může tvořit uzavřené účko, nebo může být ze dvou kusů pásovin šroubovaných k sobě.

Kotvení profilu před fasádou

Pokud nechcete použít viditelnou kapotáž, lze samonosný U profil osadit před zateplením budovy a tak ho pohledově skrýt. Šířka nosného profilu je vždy do 50 mm a prostorově nezabírá místo pro zateplení. Následná montáž nemá vliv na hotovou fasádu a díky použitému předimenzovanému materiálu a celkové pevnosti profilu a kotev nehrozí praskání fasády.

Kotvení předsazeného profilu

Jednou z dalších variant na ukotvení nosného U profilu je předsazená montáž. Používá se, když potřebujeme profil odsadit od stávající atiky či podlahy, která bude následně zateplena. Profil můžeme libovolně předsadit jak výškově, tak ven do prostoru. Máme dvě možnosti provedení. První je příprava patek na betonový podklad a profil je následně k nim šroubován.To nám umožňuje profil dále ratifikovat. Nebo druhé provedení, kdy nosné patky, které profil nesou, jsou prvně ukotveny na chemické kotvy a profil je svařovaný na místě tak, aby se docílila výška a hloubka předsazení. Profil je následně natřený ochranným lakem.

Kotvení do odlehčených stropních desek

U novostaveb se také setkáváme s odlehčeným stropem, který je tvořen velkými dutinami. Náš profil dokážeme uchytit i do těchto problémových velkých dutin.

Kotvení pro pasivní domy

Jestliže stavíte pasivní dům, kde jsou kladeny důrazy na prostup tepla, tak nabízíme náš profil, včetně tepelného mostu, kdy zabráníme průniku tepla skrz profil a nosné kotvy.

Celoskleněné schodišťové zábradlí

Naší další inovací zábradlí je napojení rovného zábradlí na terasách a balkonech s propojením a vybudováním nového schodiště za použití nosného profilu a skla tak, aby design zábradlí plynul navazoval. Touto inovací se otvírá možnost využití stávajicího balkonu v prvním patře pro bezproblémový přístup na zahrady, dvory a jiné prostory, na které jste museli dostávat pouze složitou obklikou přes dům a suterén. Pro přístup na stávajicí terasy není třeba vybudovávat složité a designové odlišné nosné konstrukce.

S kombinací ocelových schodišťovcýh nášlapu je zachována bezpečnost při dešti nebo sněhu.

Možnost výběru schodnicových nášlapu od 80-120 cm délky.

Schodiště lze také vývést přimo do zahrady (měkké půdy) pro následné zatravění plochy.

Hlavní výhody našeho provedení

Komponenty pro celoskleněné zábradlí

Kapotáž profilu – opláštění

Důležitým prvkem samonosného zábradlí je kapotáž, která zakrývá nosný prvek. Kapotáž se většinou používá pro zakrytí pohledových částí nosného profilu. Kapotáží lze také vytvořit parapet případné atiky, která je napojena k hraně nosného profilu.

Důležitým prvkem se kapotáž stává při kopírování schodnic, kde profil kopíruje schodnice a zakrývá vrchní hrany.

Standardní materiály pro výrobu kapotáže jsou nerez a hliník . Hliník jsme schopni dodat v jakékoliv barvě RAL – používáme práškovou barvu, která je kvalitnější oproti lakování mokrou cestou.

Sklo

Použití skla v celoskleněném zábradlí je tím nejdůležitějším prvkem a proto je třeba věnovat tomuto detailu velký cit, hlavně pro výběr typu a síly skla.

Pro systém skleněného zábradlí musíme použít pouze dva typy skel. Skla lepená, označená pod zkratkou VSG a skla lepená a kalená pod zkratkou ESG/VSG. Nejčastěji se používá sklo čiré (průhledné). Na Vaše přání lze použít také mléčné a barevné provedení skla, kdy se barva skla určuje použitím barevné PVB fólie. Na přání lze také dodat polepy skla, imitující pískování.

Pro náš systém zábradlí nejčastěji používáme bezpečnostní skla VSG, za podmínky, že sklo je uloženo v nosném U profily naší firmy.

Maximální délka VSG skla u našeho systému je 320 cm a výška použitého skla je, dle normy, od 100 do 130 cm. Pokud použijeme sklo ESG/VSG, jsme schopni dodávat i větší skla v délce 400 cm.

Opracování VSG skla probíhá naší firmou. Tato skla nepřekupujeme, proto naše firma dokáže být velice flexibilní. Dodávaná skla do našeho zábradlí jsou na pohledových stranách broušená – leštěná.

Madla

Dalším důležitým prvkem celoskleněného zábradlí je madlo. Madlo jako prvek, má více funkcí než okrasnou vlastnost. Slouží jako zpevňující prvek zábradlí.

Madla mohou mít mnoho tvarů a mnoho variant. Madla dodáváme dřevěná, kovová, nerezová a hliníková. Vzhledem k různým možnostem tvaru, jsme schopni dodávat madla dle představ zákazníka.

Nerezová madla svařujeme přímo u zákazníka. Také jsme schopni vyfrézovat dřevěná madla atypických tvarů.

Samozřejmostí je i montáž madla na zeď. K našim schodišťovým zábradlím montujeme i opěrná madla na zeď.

Izolace profilu proti vodě

Při venkovních montáži se setkáváme s řešením stékající dešťové vody. Díky uzavřenému profilu, můžeme svést vodu mimo profil ven přes fasádu. Konkurence, která do U profilu klínkuje sklo nikdy nezabrání 100% uzavření vody. Pokud jsme schopni montovat profil před izolací, jsme schopni profil usadit tak, aby by bylo možné zakončit tekutou a foliovou izolaci do profilu a vytmelit. Tím je přechod a profil 100% voděodolný.

Celoskleněné zábradlí na terče

Jedná se o systém zábradlí, který využívá pouze kotvící terče k uchycení skla a umocňuje dojem skla za použitých nerezových kotvících prvků. Systém kotvení spočívá na průvlekové metodě skrz sklo a připraveného vnitřního závitu ve zdi. Kotvení se nemusí provádět pouze do betonových prvků, ale třeba do ocelových konstrukcí, do kterých je předem připraven vnitřní závit.

Jako každé jiné zábradlí má své výhody a nevýhody. Jednou z velkých nevýhod je zanášení prachu a špíny mezi sklo a bok atiky. Postupem času se na zdi drží špína a prach a díky malé mezeře je komplikovanější čištění. Tento problém se rychleji objevuje u venkovních zábradlí. Další nevýhodu je větší výkyv skla při vrchní hraně oproti zábradlí v U profilu. Na druhou stranu je toto zábradlí designový prvek bez velkých ocelových prvků.

Kotvení a trny

Kotvení se provádí výhradně z boku atiky. Standardně se používají kruhové nerezové terče o průměru 50 mm, ale lze dodat i čtvercové. U toho systému zábradlí se musí používat pouze kalené/lepené bezpečnostní sklo. Velkou výhodou je jednoduchost tohoto provedení. U kotvení lze upravit mezeru mezi sklem a zdí od 10 do 50 mm.

Kotvit můžeme i do dřevěných trámů. Vyrábíme si speciální pouzdra se závitem do dřeva, na která se následně uchytí nerez trny.

Sklo

Pokud zvolíme zábradlí, kotvené bodově na terče či trny, respektive, kdy do skla se musí dělat otvor pro uchycení skla, je třeba bezpečnostní sklo ESG/VSG – sklo je zároveň lepené a kalené, tudíž se jeho pevnostní vlastnost zvětšuje a to hlavně díky kalení skla. Sklo při nečekaném zatížení z otvoru nepraskne.

Madla

U zábradlí, které je bodově uchyceno se madlo standardně nepoužívá, toto zábradlí slouží spíše jako designový prvek, ale i přesto lze na sklo usadit madlo. Madlo je vetšinou nerezové nebo dřevěné.

Celoskleněné zábradlí kotvené systémem Spigot

Jako poslední systém celoskleněného zábradlí je systém takzvané Spigoty (bodové uchycení). Materiál těchto prvků je výhradně nerezový. Hlavní využití tohoto systému je u venkovních bazénů, kdy je kladen důraz na jednoduchost, bezpečnost, minimální nároky na údržbu a hlavně na to, že zde nejsou žádné velké prvky, které by bránily výhledu. Další využití je na zděné nadezdívky, které nemají potřebnou výšku.

Nosné Spigoty

Jsou ve větší míře nerezové, ale po dohodě provádíme i lakování práškovou barvou dle vzorníku RAL.

Kotvení

Kotvení Spigotu se provádí ze shora na podlahu nebo atiku. Výhodou tohoto systému je, že můžeme kotvit i do silně dutinkových materiálů, dále skrz podlahový polystyrén, včetně kotvení do Ytongu. Dokonce toto systémové řešení je vhodné i pro francouzská okna, kde selže většina kotvení a lze kotvit pouze na spodní část.

Sklo

Pro uchycení do Spigotu, lze použít sklo jak lepené (VSG), tak lepené/kalené (VSG/ESG)

Madla

Jelikož se jedná spíše o designový prvek, madlo se nepoužívá. Místo madla doporučujume nerez spojky při vrchní hraně skla, zvlášť u vyšších skel. Spojky zabraňují výkyvu skla.