PROJEKTY

Kopírování schodnic
postup montáže
Zobrazit postup
FÁZE 1 Kotvení nosného profilu

Provedeme zaměření, na základě kterého do 14 dnů připravíme svařený U profil, který má při horní hraně vyřezanou zubatici vodním paprskem. Profil nakotvíme do výšky betonových stupňů, tak aby přes něj nepřesahoval.

Po nakotvení profilu přichází na řadu zaměření skla.

POZOR! Toto provedení je možné pouze
na schodišti z betonového monolitu.

FÁZE 2 Obložení profilu

Před samotným osazením skla je nutné, aby stavební firma provedla obložení profilu sádrokartonem. Kotví se do pomocného profilu, tak aby mezera mezi profilem a sádrokaronem byla zhruba 5 mm. Ta se vytmelí pružným lepidlem nebo montážní pěnou.

Sádrokaron se připraví na úroveň nosného profilu nebo potřebné výšky dle dřevěného stupně schodiště.

FÁZE 3 osazení skla a obklad schodiště

Po osazení skla, je z naší strany práce hotová. Na schodišti se můžou pokládat stupně a čela schodu ve vzdálenosti cca 3 mm od plochy skla. Podle výšky schodu se připraví obložení hrany sádrokartonu opět ve vzdálenosti zhruba 3 mm od plochy skla. Vzniklá spára se vytmelí.

Nezapomeňte na 3 mm mezeru
mezi plochou skla a obložením.