Celoskleněné zábradlí

Kompletní řešení, alternativy a provedení

CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ
V NOSNÉM U PROFILU

V tomto specifickém oboru v uchycení skla v nosném U profilu jsme lídři na trhu. Náš systém hermeticky uzavíráme a tím zajištujeme 100% izolaci proti vodě a posunujeme možnosti a využití tohoto systému ve venkovních prostorech, kdy profil můžeme osadit do zateplení domu nebo do podlah balkónů a teras, včetně dodání systémových parapetů a oplechování zábradlí pro dokonalý vzhled.

Individuální přístup

Naše firma se nezabývá pouze výrobou a montáží. Důležitým know-how je inovace a řešení u jednotlivých zakázek, kde selžou klasické možnosti a je třeba vyvíjet pro danou zakázku alternativní provedení.

Bezpečnost především

Nezapomínáme také na bezpečnost. Náš systém zábradlí je staticky spočítán, ověřen a otestován rázovými zkouškami prováděnými akreditovaným ústavem. V případě atypického uchycení jsme schopni po dohodě dodat statický posudek.

VÝHODY CELOSKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ
V NAŠEM PROVEDENÍ

VYSOKÁ KVALITA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

VŠE VYRÁBÍME A NAVRHUJEME SAMI

NÍZKÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY

RYCHLOST MONTÁŽE

TERMÍN DODÁNÍ

VYSOKÁ VARIABILITA UCHYCENÍ

VODOTĚSNÝ PROFIL

ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ DOMY
NOSNÝ U PROFIL

Nosný U Profil je kompletně navrhován a vyráběn naší firmou. Profil je vyráběn ze silných ocelových prvků. Díky ocelovým stěnám o síle 8mm je profil pevný a při osazovaní a dotahovaní kotev se nedeformuje a profil muzeme osazovat i na nerovné podklady. Nabízíme ho ve dvou možných rozměrů profilu, standardní výšku 125 mm nebo vyšší provedení 155 mm pro vyšší skla bez madla, kdy zabraňujeme velkému výkyvu skla, které se standardně tvoří u nízkých konkurenčních profilů nebo hlinikových profilů.. Profil je opatřen antikorozním a pohledovým nátěrem, ale na přání lze profil dodat i žárově zinkovaný.IZOLACE U PROFILU PROTI VODĚ

Díky inovaci jsme vyvinuli originální hermeticky uzavřený profil, který nám dává náskok oproti konkurenci. Při použití v exteriéru se setkáváme s problémem stékající dešťové vody. Díky uzavřenému profilu, jej můžeme montovat kdekoliv ve venkovních prostorech bez obav ze zatečení.

Profil je možné montovat do podlahy tak, že je jeho nosná část schována přímo podlaze nebo v zateplení domu. Na nosný profil se dá napojit tekutá i foliová hydroizolace. Oproti konkurenci, jsme tedy schopni garantovat 100% ochranu proti zatečení. V kombinaci se systémovými parapety vlastní výroby, je tento systém zábradlí průlomový. Více informací Vám nabídneme v sekci projekty.NEJČASTĚJŠÍ DRUHY
KOTVENÍ U PROFILU

Nosný U profil, lze instalovat prakticky k jakémukoli nosnému materiálu. K upevněnní nosného profilu se používají dvě nejčastější metody. Nosné kotvy nebo přivaření ke stávající ocelové konstrukci.

Boční kotvení

Nejčastějším provedením je kotvení z boku teras, atik a schodišťových ramen. Kotvíme skrz profil do betonových podkladů, ale lze ale také kotvit do ytongových stěn. Toto provedení se nejčastěji využívá při rekonstrukcích, kdy podlahy jsou již hotové a není možné další úpravy.

I při tomto provedení je možné profil usadit tak, jakoby sklo vycházelo z podlahy s možností dotáhnout podlahovou krytinou (vinyl, koberec, plovoucí podlaha..) ke sklu nebo dodat finální přechodovou lištu a z venkovní strany se namontuje na nosný U profil krycí kapotáž.

Kotvení shora podlah

Profil je možné osadit shora podlahy buďto přímo na ni skrz spodní část profilu nebo s pomocí nosných nožiček, které zajištují vetší stabilitu. Třetí možností jsou ratifikační patky, které zvednou profil do požadované výšky.

Toto provedení se nejčastěji používá u novostaveb na betonové či zděné atiky a balkony, kde je potřeba zajistit odtok vody, nebo zvednout profil na úroveň finální podlahy po zateplení stropní desky s následnou izolací a finální dlažbou na terčích.

Kotvení svařováním

Díky ocelovému profilu je možné také profil přivařit na stávající ocelovou konstrukci. Pokud rekonstruujete staré ocelové schodiště nebo balkony s ocelovými prvky je nejjednodušším řešením profily přivařit a zajistit tak větší pevnost daných prvků.

Všechny sváry vždy následné ošetříme antikorozním nátěrem.

Kotvení pomocí šroubů

Kotvení pomocí šroubů se používá na problémových místech. Většinou tam, kde je hotová izolace nebo na venkovních terasách, kde je hotová fasáda a hrozilo by propálení materiálu.

Tato inovativní metoda je určena především pro zákazníky, kteří by si rádi celoskleněné zábradlí instalovali svépomocí.

ALTERNATIVNÍ KOTVENÍ
NOSNÝCH U PROFILŮ

Existuje nepřeberné množství možností, jak lze naše profily kotvit do různých materiálů pomocí nosných kotvících prvků.

Kotvení profilu před fasádou

Pokud nechcete použít viditelnou kapotáž, lze samonosný U profil osadit před zateplením budovy a tak ho pohledově skrýt. Šířka nosného profilu je vždy 48 mm a prostorově nezabírá místo pro zateplení. Následná montáž nemá vliv na hotovou fasádu a díky použitému předimenzovanému materiálu a celkové pevnosti profilu a kotev nehrozí praskání fasády. Při této variantě lze osadit se shora parapetní plechy a zamezit zatékání vody do fasády. U této varianty se profil většinou osadí zároveň s atikou a z čela se pak přikládá zateplení. Pro dokonalé propojení je potřeba nanést na profil adhézní můstek.

Kotvení předsazeného profilu

Jednou z dalších variant na ukotvení nosného U profilu je předsazená montáž. Používá se, když potřebujeme profil odsadit od stávající atiky či podlahy, která bude následně zateplena. Profil můžeme libovolně předsadit jak výškově, tak do prostoru. Máme dvě možnosti provedení. První je příprava patek na betonový podklad a profil je k nim šroubován nebo přivařen. To nám umožňuje profil dále ratifikovat. Druhá, kdy jsou nosné patky, prvně ukotveny na chemické kotvy a profil je svařován na místě tak, aby se docílila výška a hloubka předsazení. Profil je následně natřený ochranným lakem.

Kotvení do odlehčených stropních desek - Spiroll

U novostaveb se také setkáváme s odlehčeným stropem, který je tvořen velkými dutinami, tazkvanými panelovými Spirolly. Náš profil dokážeme uchytit i do těchto problémových velkých dutin.

Kotvení do dřevěných trámů

Pro majitelé dřevěných novostaveb a domů, máme také řešení. Nosné profily lze kotvit do dřevostaveb domů. A i zde jsme vymysleli plně funkční systém pro 100% uchycení.

Kotvení pro pasivní domy

Jestliže stavíte pasivní dům, kde jsou kladeny důrazy na prostup tepla, tak nabízíme náš profil, včetně tepelného mostu, kdy zabráníme průniku tepla skrz profil a nosné kotvy. Pro toto provedení platí, že nosné ocelové prvky se nesmí dotýkat nosných zdí, máme připravené nylonové desky mezi železo a podlahu a to samé platí pro nosné kotvy, kdy ocelové kotvy vyměníme za jiný typ splňující tyto požadavky.

NOSNÝ U PROFIL
A JEHO DALŠÍ VYUŽITÍ

Profilem kotvícím na rovné plochy balkonu a teras to nekončí, při našich inovacích jsme posunuli všestrané využití samonosného zábradlí s nosným profilem.

KOPÍROVÁNÍ SCHODNIC PROFILEM

Jako jedni z mála nabízíme možnost kopírovat profilem ramena schodnic, včetně kapotáže. Přednost této montáže spočívá v osobitém designu. Nosný profil tvoří uzavřené účko, kde vrchní hrany kopírují betonový podklad a spodní hrana je rovná. Kotvení se provádí, před pokládkou nášlapů. Tímto detailem pak vzniká čistý pohledový detail.

Více zde


CELOSKLENĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

Naší další inovací zábradlí je napojení rovného zábradlí na terasách a balkonech s propojením a vybudováním nového schodiště za použití nosného profilu a skla tak, aby design zábradlí plynule navazoval. Touto inovací se otvírá možnost využití stávajícího balkonu v prvním patře pro bezproblémový přístup na zahrady, dvory a jiné prostory, na které jste museli dostávat pouze složitou oklikou přes dům a suterén.

Technické detaily

  • Ocelové nášlapy schodiště zajišťují bezpečnost při dešti nebo sněhu.
  • Možnost výběru délky schodnicových nášlapů od 80-120 cm.
  • Schodiště lze vyvést přímo do zahrady (měkké půdy) pro následné zatravnění plochy.

Hlavní výhody

  • Jednoduchost a funkčnost
  • stejný design zábradlí a schodišťě
  • volitelná šířka schodišťových stupňů.

KOMPONENTY PRO
CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ

Kapotáž (opláštění) profilu

Důležitým prvkem samonosného zábradlí je kapotáž, která zakrývá nosný prvek. Ta se většinou používá pro zakrytí pohledových částí nosného profilu. Lze jí také vytvořit parapet případné atiky, která je napojena k hraně nosného profilu.

Důležitým prvkem se kapotáž stává při kopírování schodnic, kde profil kopíruje schodnice a zakrývá vrchní hrany.

Standardní materiály pro výrobu kapotáže jsou nerez a hliník . Hliník jsme schopni dodat v jakékoliv RAL barvě – používáme práškovou barvu, která je kvalitnější oproti lakování.

Oplechování parapetu

Montáží samostatného zábradlí to nekončí. Pokud dodáváme zábradlí na atiky, můžeme na přání dodat i parapetní plechy. Máme svůj vlastní typ systémových parapetu, včetně spojek. Parapety jsou z hliníkových plechů silných 1,5-2 mm podle rozvinu. Tím se zajistí celková pevnost odolnost proti promáčknutí a tepelné deformaci. Lepením parapetu k našemu zábradlí a sklu se zabrání zatékání vody do atik.

Více zde

Sklo

Použití skla v celoskleněném zábradlí je tím nejdůležitějším prvkem a proto je třeba věnovat tomuto detailu velký cit, hlavně pro výběr typu a síly skla.

Pro systém skleněného zábradlí musíme použít pouze dva typy skel. Skla lepená, označená pod zkratkou VSG a skla lepená a kalená pod zkratkou ESG/VSG. Nejčastěji se používá sklo čiré (průhledné). Na Vaše přání lze použít také mléčné a barevné provedení skla, kdy se barva skla určuje použitím barevné PVB fólie. Na přání lze také dodat polepy skla, imitující pískování.

Pro náš systém zábradlí nejčastěji používáme bezpečnostní skla VSG, za podmínky, že sklo je uloženo v nosném U profily naší firmy.

  • Lepené bezpečnostní sklo VSG 2 x 8 mm - síla skla - 16,8 mm.
  • Lepené bezpečnostní sklo VSG 2 x 10 mm - síla skla - 20,8 mm.

Maximální délka VSG skla u našeho systému je 320 cm a výška použitého skla je, dle normy, od 100 do 130 cm. Pokud použijeme sklo ESG/VSG, jsme schopni dodávat i větší skla v délce 400 cm.

Opracování VSG skla probíhá naší firmou. Tato skla nepřekupujeme, proto naše firma dokáže být velice flexibilní. Dodávaná skla do našeho zábradlí jsou na pohledových stranách broušená – leštěná.

Madla

Madlo slouží jako zpevňující a zároveň okrasný prvek zábradlí.

Madla mohou mít mnoho tvarů a mnoho variant. Dodáváme dřevěná, kovová, nerezová a hliníková. Díky velkému výběru, jsme schopni dodávat madla dle představ zákazníka.

Veškerá naše madla se standardně osazují na těsnící gumový u profil. Nerezová madla svařujeme přímo u zákazníka. Také jsme schopni vyfrézovat dřevěná madla atypických tvarů. Samozřejmostí je i možnost montáže opěrného madla na zeď.

Standardní madla

Madlo ve tvaru U – nerez nebo hliník síla 2mm. Madla bez sytémových spojek a záslepek, rohové spoje jsou svařované pro pevné spojení. Oproti běžným levným madlům, máme před ohybem pásky vypálené laserem a tudíž jsou obě hrany hladké a nehrozí pořezání. Maximální délka 3000 mm.

Madlo půlkulaté průměr 42,4 mm – systémové nerezové madlo včetně záslepek a spojek od výrobce. Výhodou madla je dodávaná délka 5 bm.

Madlo hranaté 40x40 mm – systémové nerezové madlo včetně záslepek a spojek od výrobce. Výhodou madla je dodávaná délka 5 bm.

 

Je spuštěna nová zkušební verze webu.